Loading

Rotterdam

Missie zeebrief

Image

Aanvragen zeebrief

Wanneer je een langere reis gaat maken is het belangrijk om je papieren op orde te hebben. Een zeebrief hoort hier ook bij.

De zeebrief is een eigendomsbewijs van het schip dat wereldwijd geldig is. Omdat de aanvraagformulieren gebaseerd zijn op de beroepsvaart is het best lastig om erachter te komen wat je nu precies in moet vullen. Eigenlijk krijg je heel veel informatie die je niet nodig hebt. Daarom hieronder een kort overzicht van wat je wel nodig hebt.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle vaste bemanningsleden op de zeebrief komen te staan. In ons geval dus Rik en Sanne. We hebben een overeenkomst op moeten stellen waaruit blijkt dat we beiden eigenaar zijn van het schip. Als alleen Rik op de zeebrief zou staan kunnen er problemen ontstaan wanneer Sanne alleen aan boord zou zijn. Sanne kan dan niet aantonen dat ze mede-eigenaar is en kan bij aanhouding door de douane van boord gehaald worden.

 

Welke formulieren/documenten zijn nodig voor de aanvraag (pleziervaart korter dan 24m):

- aanvraag registratie pleziervaartuigen (ILT)

- schepen aanvraag teboekstelling (kadaster)

- schepen verzoek tot branding en of aanbrengen microdots (kadaster)

Op de site van het kadaster zijn toelichtingsbestanden te downloaden die een goede hulp bieden bij het invullen van de formulieren.

- origineel eigendomsbewijs schip

- gewaarmerkte kopie identiteitsbewijs eigenaar(s) 

- eventueel originele overeenkomst waaruit blijkt dat er meerdere eigenaars zijn (namen die op de zeebrief komen te staan).

 

Omdat we deze originele papieren liever niet per post op wilden sturen zijn we naar het kadaster in Rotterdam gereden om ze persoonlijk af te geven. Het kadaster zorgt voor de nationaliteitsverklaring bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit duurt ongeveer 2 weken. Zodra de nationaliteitsverklaring in orde is neemt het kadaster contact op om een afspraak te maken voor het zetten van het brandmerk.